Oficiální stránky
               
ČESKÉHO KLUBU RINGA
.
.
.                          
.                         
.
Tento projekt je realizován díky finanční podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
Úvodní
Ringo kroužky a hřiště dodáváme na dobírku. Více info zde

Pravidla pro pořádání GP RINGO 2024 Ringo turnaje

Pravidla pro pořádání GP RINGO 2024

Platné znění pro aktuální ročník GP RINGO 2024! (Najdete je i v sekci "Ke stažení")

BIRA 3

Herní systém a pravidla pro pořádání v turnajích GRAND PRIX RINGO 2024 – Český klub ringa
(Platí od 1. ledna 2024)

Tento hrací a bodovací systém je určen pro dlouhodobou soutěž v ringu GRAND PRIX RINGO a je závazný pro všechny turnaje GP.

A) Hrací systém a nasazování hráčů

 
 1. Turnaj se dělí na ELIMINACI (základní kola) a NADSTAVBU.
 1. ELIMINACE slouží k určení 6 postupujících do nadstavbové části. (Pořadatel před zahájením turnaje určí KLÍČ k zařazení těchto postupujících do semifinálových skupin.)
 1. a)   NADSTAVBOVOU část tvoří dvě semifinálové skupiny a finále (šestičlenné).
 1. Dvě šestičlenné SEMIFINÁLOVÉ skupiny jsou složeny z 6 postupujících z eliminace
a prvních 6 přítomných hráčů / týmů z ŽEBŘÍČKU GP!
 1. Semifinále a finále se hraje MISTROVSKÝM systémem, tj. „každý s každým“.
 1. Do finále postupují z každé skupiny první 3 hráči / týmy.
 1. Vzájemná utkání z eliminace i ze semifinále se ZAPOČÍTÁVAJÍ.
 1. NASAZOVÁNÍ do skupin A – 1,4,6    B – 2,3,5.
 
 1. KLÍČ pro stanovení pořadí:
 1. větší počet vítězství
 2. vzájemný zápas
 3. vzájemné zápasy v užší tabulce
 4. skóre z celé tabulky
 5. vyšší počet plusových bodů
 6. los

B) Bodovací systém

 
Výsledný bodový zisk je součtem BONUSOVÝCH bodů a bodů za UMÍSTĚNÍ.
 1. BONUSOVÉ body se získávají za každý vítězný zápas v kategorii. Jejich výše je dána DESETINOU součtu bonusových hodnot hráčů, které hráč v turnaji porazil.
 
TABULKA bonusových hodnot:
Pořadí 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32
Bonus 40 32 26 22 18 16 14 12
 
Pořadí 33 - 36 37 -40 41 - 45 45 - 48 49 - poslední
Bonus 10 8 6 4 2
 
 1. V případě nerovnosti bodů (stejné pořadí hráčů) mají oba hráči STEJNOU bonusovou hodnotu (vyšší).
 2. Každý hráč, který není v žebříčku GP, má pro turnaj přidělenou bonusovou hodnotu 2.
 3. Pro kategorii dvojic je bonusová hodnota dána ARITMETICKÝM PRŮMĚREM bonusových hodnot obou hráčů.
 4. Všem 6 nasazeným hráčům jsou připočítány bonusové body, vypočítané jako PRŮMĚR NEJVYŠŠÍCH TŘÍ HODNOT bonusových bodů hráčů, kteří postoupili do nadstavbové části, přičemž ale se pro výpočet tohoto průměru NEZAPOČÍTÁVAJÍ bonusové body získané vítězstvím nad postupujícími hráči z eliminace!
 
 1. BODY ZA POŘADÍ se přidělují podle tabulky:
Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Body 20 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3
 
 
 
U pořadí na 7. – 8. , 9. – 10. , 11. – 12. místě rozhoduje SKÓRE ZE VŠECH zápasů v semifinálové tabulce. V případě rovnosti rozhoduje větší počet plusových bodů. Rozhoduje se mezi stejně umístěnými hráči v semifinálových skupinách.
Při RŮZNÉM počtu hráčů v SF skupinách rozhoduje LEPŠÍ SKÓRE bez ohledu na pořadí v tabulce.
 1. HLAVNÍ pořadatel NEMUSÍ v turnaji hrát. Aby bodově neztrácel, bude mu přidělen PRŮMĚR ze svých 5 nejlepších započítaných bodových hodnot!
V případě MENŠÍHO počtu započítaných výsledků se celková hodnota dělí POČTEM ZAPOČÍTANÝCH turnajů v kategorii.
 

C) Žebříček GRAND PRIX RINGO

 
 1. Vždy se vyhlašuje ke stanovenému 1. dni měsíce a hráčské bonusy jsou platné pro CELÝ měsíc.
 1. V případě, že se kategorie na turnaji NEDOHRAJE, budou do výsledkové listiny GP zapsány NULY!
 2. Do žebříčku se započítávají jen výsledky za turnaje GP od 1.1. minulého roku v dané kategorii.
 3. Pro stanovení pořadí slouží SOUČET 5ti NEJLEPŠÍCH bodových výsledků v dané kategorii.
 1. K započtení výsledků do žebříčku GP je třeba účasti MINIMÁLNĚ  3 hráčů (družstev) v dané kategorii turnaje.
 1. Do GP se započítávají jen ty výsledky turnajů, které byly dosaženy v KATEGORIÍCH vyhlášených Českým klubem ringa dle harmonogramu GP před zahájením nového ročníku soutěže.
 

D) Organizace turnajů GP

 Pro pořádání turnajů se použijí tabulky:  
 1. Do GP jsou zařazeny tyto kategorie:
 • jednotlivci ženy
 • jednotlivci muži
 • dvojice ženy
 • dvojice muži.
 1. Další kategorie může pořadatel zařadit, ale NEBUDOU zahrnuty do bodování GP.
 
 1. Hlavním pořadatelem může být každý MAXIMÁLNĚ 2x ročně.
 1. Hlavní pořadatel je povinen zaslat pořádajícímu Českému klubu ringa
- ÚPLNÉ presenční listiny (jména a příjmení hráčů a RODNÉ ČÍSLO, ADRESU, E-Mail a MOBIL: - VŠECHNY tabulky turnaje (eliminací počítaje a finálovými výsledky konče).
Vyplněné dle vzoru:
 
 1. Během jednoho víkendu je možno hrát jen JEDEN turnaj započítávaný do Grand Prix RINGO.
 

E) Závěrečné ustanovení

 
Změny ve znění BIRA 3 je možno provádět vždy až po skončení ročníku GP (po posledním turnaji).
 
Garant této verze:                                         
                                                                               Ing. Ivan Cap
                                                                              předseda Českého klubu ringa, z.s.
 
Kontakt: ringo@ringo.cz
Mobil: +420 777 590 510