Oficiální stránky
               
ČESKÉHO KLUBU RINGA
.
.
.                          
.                         
.
Tento projekt je realizován díky finanční podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
Úvodní
Ringo kroužky a hřiště dodáváme na dobírku. Více info zde

Mezinárodní mistrovství ČR se už blíží! Ringo turnaje

Mezinárodní mistrovství ČR se už blíží!

POZOR: TERMÍN PŘIHLÁŠEK SE POSOUVÁ NA PÁTEK 26.4.2024!

Srdečně zveme všechny zájemce o sport ringo do Ostravy v sobotu 4. května 2024!

(Všechny bližší informace najdete ke stažení i zde: /data/ckeditor/file/MM ČR 2024 Ostrava v_7cz.pdf )

Akce se koná díky finanční podpoře Moravskloslezkého kraje


a podpoře městského obvodu Ostrava-Jih


Název akce:                Mezinárodní mistrovství České republiky 2024
                                                          
Místo akce:                 travnaté fotbalové hřiště Střední školy společného stravování, Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-jih
(v případě nepřízně počasí zajištěna sportovní hala v Brušperku)
 
Termín:                       sobota 4. 5. 2024 (zahraniční účastníci a hosté: 3.-5. 5. 2024)
 
Hlavní cíle:                 popularizace sportu ringo mezi mládeží a veřejností v ČR
                                   propagace Moravskoslezského kraje jako podporovatele sportu
                                   propagace městského obvodu Ostrava-Jih jako podporovatele ringa
                                   nominace na mistrovství světa v Polku 2024 (Szamotuly 8. 6. 204)
                                   příprava na Mistrovství světa v ringu 2026
                                   
Pořadatelé:                  Český klub ringa z.s.
                                     zastoupený předsedou Ing. Ivanem Capem (ředitel MM ČR)                        
                                                          ve spolupráci s
                                     Univerzitním sportovním klubem Slávie Ostravská univerzita z.s.
                                     zastoupený předsedou doc. Mgr. Davidem Zahradníkem, Ph.D. (vedoucí Katedry studií lidského pohybu)
 
Záštita mistrovství:     Městský obvod Ostrava-Jih
                                    zastoupený starostou Bc. Martinem Bednářem, MBA
 
Vedoucí akce:             Ing. Ivan Cap – ředitel mistrovství a vice-president IRF
                                                                      
Zástupci IRF:              Prof. dr hab. Włodzimierz Starosta – president of International Ringo Federation (IRF)
                                    Mariusz Wangryn – vice-president of sports
                                    Dr Krystyna Anioł-Strzyżewska – manželka zakladatele sportu Ringo a předsedkyně Polského svazu ringa
 
Oslovená média:         TV Polar
 
Účastníci a přihlášky: přihlášky mailem (do Poznámky: jméno, příjmení, do VS: číslo na mobil) zasílejte do 20. 4. 2024 na mail: ringo@ringo.cz !
                                   
Startovné:                   200,- Kč pro účastníky z ČR (jen bezhotovostně na účet Českého klubu ringa vedeného u Fio banky a.s. č: 2401324443/2010)
 • startovné zahrnuje i sobotní oběd,
 • možnost přespání ve spacácích v tělocvičně je zdarma
                                   
Zahraniční účastníci startují na náklady pořadatele (ubytování a strava)!

 
Program:
 
3.05.2024 (pátek)
 • 17:00 - 19:00 – školení zájemců o kvalifikaci rozhodčích v tělocvičně SŠSS Krakovská
4.05.2024 (sobota)
 • 8:00 – prezentace účastníků z ČR v areálu SŠSS Krakovská
 • 9:00 - zahájení Mezinárodního mistrovství ČR ringa (slavnostní nástup hráčů a vystoupení partnerů mistrovství)
 • 9:30 - začátek her v jednotlivých otevřených kategoriích: dvojice muži, dvojice ženy (dle minutového rozpisu stanoveného rozhodčím soutěže),
 • 12:00 – 13:00 přestávka na oběd pro všechny, kdo mají uhrazeno startovné!
 • 13:00 – pokračování her: jednotlivci muži a jednotlivci ženy
 • 18:00 – Slavnostní zakončení a dekorace medailistů (diplomy a ceny)
 • 20:00 – Setkání pořadatelů s hosty a zástupci IRF na hotelu Vista
5.05.2024 (neděle)
 • 9:00-10:00 – snídaně a odjezd zahraničních účastníků z hotelu Vista
 
3. Akce pro diváky
 
L1                   10:00 – 17:00 Soutěž pro všechny příchozí – „hoď ringo kroužek na cíl“ zároveň oslovení a zjištění potenciálních zájemců o zapojení do oddílu ringa při USK Slávii OU (ty šikovné vytipovat a osobně oslovit! – předat jim vytištěné info + placku + pozornost od spolupořadatelů)
 
N1                   Stánek s prezentací Českého klubu ringa, MSK, Ostravy-Jih a SŠSS
 
 
5. Pravidla hry
 
Hraje se podle sportovních pravidel Českého klubu ringa, dostupných na webu www.ringo.cz
 
6. Kontaktní mobil a mail (informace a dotazy!)
 
Ing. Ivan Cap:             +420 777 590 510      ringo@ringo.cz           www.ringo.cz