Oficiální stránky
               
ČESKÉHO KLUBU RINGA
.
.
.                          
.                         
.
Tento projekt je realizován díky finanční podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
Úvodní
Ringo kroužky a hřiště dodáváme na dobírku. Více info zde

Informace o letošním Mistrovství Polska Ringo turnaje

Informace o letošním Mistrovství Polska

Tak jak se neustále se mění zdravotní situace na světě a v Evropě, tak neustále není jasné, zda se plánovaná mistrovství uskuteční...

Proto zveřejňujeme letos propozice na otevřené mistrovství Polska 29. srpna 2020 a necháváme na jednotlivých klubech, zda-li do Polska chtějí přijet (Český klub ringa letos vysílat oficiální reprezentaci). Přihlášky jsou ke stažení společně s programem zde: /data/ckeditor/file/Regulamin_program.docx

Bližší informace v polštině:

Regulamin
48. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo
28-30 sierpnia 2020 r.
 
I. Cel Mistrzostw:
 1. Popularyzacja polskiej gry sportowej dla wszystkich – ringo.
 2. Promocja zdrowia, upowszechnienie aktywności ruchowej osób w różnym wieku.
 3. Integracja międzypokoleniowa.
 4. Ocena poziomu pracy szkoleniowej w sekcjach i klubach.
 5. Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2020.
 
II. Termin i miejsce rozgrywek:
 1. 29 sierpnia 2020 r.
 2. Stadion sportowy, ul. Włocławska 3A, 09-505 Nowy Duninów
 
III. Organizator: Polskie Towarzystwo Ringo
IV. Uczestnicy:
Uczestnikami Mistrzostw mogą być:
 1. Zawodnicy Polskiego Towarzystwa Ringo, Okręgowych Towarzystw Ringo, reprezentanci Klubów (sekcji) ringo, nominowani przez macierzystą jednostkę, reprezentanci zaproszonych przez PTR zagranicznych federacji ringo delegowani przez prezesa lub sekretarza danej Federacji.
 2. Osoby niezrzeszone w tym zaproszone przez PTR.
 3. Osoby powyżej szóstego roku życia dopuszczone do gry za okazaniem dokumentu ze zdjęciem (na żądanie sędziego lub/i organizatora).
 4. Osoby, które przedłożyły w terminie formularz zgłoszenia i wniosły odpowiednią opłatę wpisową.
 
 1.  
 1. Zgłoszenia przyjmuje: do dnia 20 sierpnia 2020 r.
 • elektroniczne na adres e-mail: info@ringo.org.pl
 • listownie na adres: Polskie Towarzystwo Ringo, ul. Wrocławska 16 m 39, 01-493 Warszawa.
 1. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do regulaminu.
 2. Osobom zgłoszonym w terminie zapewniamy noclegi i wyżywienie.
 3. Opłata wpisowa – podamy do 15 sierpnia po dokonaniu wstępnych zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe, (źle wypełnione lub/i niekompletne) oraz po rozpoczęciu odprawy technicznej nie będą przyjmowane.
 
VI. Przepisy i system rozgrywek:
 1. 48. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo zostaną rozegrane według przepisów gry Międzynarodowej Federacji Ringo.
 2. Planowane są rozgrywki w kategoriach: żaczki, żacy, młodziczki; młodzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; otwarta kobiet; otwarta mężczyzn, amazonki, old-boys, seniorzy, seniorki, weteranki I, II; weterani I, II, dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13 (na boisku 7mx14m), dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 16 (na boisku 8mx16m),dwójki kobiet i mężczyzn.
 3. Wymienione kategorie będą rozgrywane jeśli zgłosi się do nich minimum sześciu uczestników.
 4. W przypadku mniejszej liczby reprezentantów niż sześciu w danej kategorii, na wniosek zawodnika, w kategoriach „od żak do otwartej”, sędzia może udzielić zezwolenia na start o jedną kategorię wiekową wyżej, a powyżej kategorii otwartej może zezwolić na start w kategorii młodszej.
 5. Zawodnik może startować w jednej kategorii indywidualnej i jednej drużynowej.
 6. Podczas Mistrzostw będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i klubowa.
 7. O systemie rozgrywek decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Sędzią Kategorii i przedstawicielem organizatora zawodów.
 8. W trakcie trwania rozgrywek, niezgłaszający się zawodnicy na wezwanie sędziego w ciągu 3 minut przegrywają mecz walkowerem 0:15, przy następnym walkowerze są skreśleni z listy uczestników i niesklasyfikowani w mistrzostwach.
 9. W kategoriach „dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13 i 16” drużynę mogą stanowić zawodnicy reprezentujący jeden Klub. (Zapis ten nie obowiązuje w kategoriach „dwójki kobiet i mężczyzn”).
 10. W kategorii „dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 16” mogą startować zawodnicy od kategorii „młodzik” a w kategorii dwójki kobiet i mężczyzn od kategorii wiekowej „kadet” (za zgodą sędziego głównego).
 11. W kategoriach dwójkowych nie może na miejsce kontuzjowanego zawodnika wejść zawodnik rezerwowy, a drużyna nie może walczyć w niepełnym składzie.
 
VII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
 1. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie wg. potwierdzonych wpłatą zgłoszeń.
 2. Miejsce przyjazdu i zakwaterowania: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Soczewce k. Płocka
 3. Przyjazd zawodników i zakwaterowanie odbywa się w dniu 28.08.2020 od godz. 15:00.
 4. W miejscu zakwaterowania oraz na obiekcie sportowym obowiązują regulaminy tych obiektów.
 
VIII. Postanowienia końcowe:
 1. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni (przez jednostki delegujące lub indywidualnie).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieubezpieczenia zawodników, jak i za ewentualne szkody lub zagubione rzeczy uczestników.
 3. Zawody rozgrywane będą bez względu na pogodę.
 4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 
 
Program 48. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo
 
 
28.08.2020 (piątek)
 • Od godz.15.00-20.00 – zakwaterowanie ;
 • godz.19.00-20.00 – kolacja zawodników
 • godz. 21.00 – odprawa kierowników ekip oraz sędziów zawodników
 
29.08.2020 (sobota)
 • śniadanie, godz.7.15 - 8.15 zawodników
 • 9.00 uroczyste otwarcie 48. Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo;
 • 9.30 – rozpoczęcie gier w kategoriach indywidualnych: żaczki, żacy; młodziczki, młodzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; otwarta kobiet; otwarta mężczyzn; (według rozkładu minutowego ustalonego przez sędziego głównego zawodów),
 • 13.30-14.30 – obiad,
 • 13.30c.d. gier indywidualnych, oraz amazonki, old-boys, seniorzy, seniorki, weteranki I, II; weterani I, II,
 • dwójki kobiet i mężczyzn; dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 16; dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13,
 • 17.30 - uroczysta ceremonia zakończenia 48. OMPwR oraz dekoracja medalistów
 • 19.00-20.00 – kolacja zawodników
 
30.08.2020 (niedziela)
 • 7.30-9.00 – śniadanie zawodników
 • Wyjazd zawodników.