9.1. U jednotlivců v případě, že podávající hráč zahrál „teč“ a kroužek dopadl do hřiště soupeře, má podávající hráč právo na jedno opakované podání bez ztráty bodu.

    1. Podávající hráč ztrácí bod také tehdy, když kroužek po „teči“ dopadne mimo hřiště nebo na středovou čáru.

    2. V kategorii dvojic a smíšených trojic se kroužek, který zasáhl síť a dopadl do hřiště soupeře, nepočítá a hra pokračuje pouze zbylým jedním kroužkem.

Komentář k pravidlu 9:

  1. Pokud si rozhodčí není zcela jistý, zda kroužek letěl nad nebo pod sítí (páskou) nebo se názory rozhodčích liší, bod se nepřizná žádné straně.