8.1. U jednotlivců každý z hráčů podává 3x po sobě, tzn. že změna na podání následuje v době, kdy je součet bodů dělitelný třemi.

8.2. Při hře dvojic a trojic se podání mění, když je součet bodů dělitelný 5-ti nebo o jeden vyšší. Změna podání se provádí až po ukončení hry (výměny) oběma kroužky.

Komentář k pravidlu 8:

  1. Pokud hráči opomenou vystřídat se na podání a rozhodčí tuto situaci zaregistruje až po zahájení hry, rozhodčí nechá výměnu dohrát a hráči se vystřídají na podání dodatečně. Již dosažené body platí.

  2. Při hře dvojic a trojic se hráči na podání v rámci jednoho družstva pravidelně všichni střídají.