7.1. Postavení hráčů v úvodu utkání při hře jednotlivců je dáno pravidlem, že hráč napsaný v rozpisu utkání jako první (čteno zleva) začíná vpravo od prvního rozhodčího a má podání. Při hře dvojic a trojic družstvo uvedené jako první v rozpisu utkání začíná vpravo od prvního rozhodčího a zaujímá jako první postavení na podání.

7.2. Hra začíná podáním jednoho z hráčů. Podávat lze z libovolného místa za zadní čarou vlastní poloviny hřiště. V době odhodu kroužku alespoň jedna noha musí být v kontaktu s hrací plochou, tzn. že není dovoleno házet z výskoku (toto se týká nejenom podání, ale všech hodů z kteréhokoliv místa hřiště).

7.3. U dvojic a trojic podává každá strana jedním kroužkem. Podání se musí uskutečnit najednou na znamení rozhodčího (tzn. že oba hrací kroužky musí být po znamení rozhodčího odhozeny současně).

7.4. Signalizace podání:

Rozhodčí začíná každou výměnu slovním povelem „Připraveni!“ a následným zřetelným krátkým písknutím. Před tímto povelem se však musí přesvědčit, zda jsou všichni hráči připraveni ke hře.

Komentář k pravidlu 7:

  1. Při podání je hodnoceno jako přešlap i přišlápnutí čáry (hráč se jí nesmí ani dotýkat).

  2. Při výskoku při podání, přešlapu či předčasném nebo opožděném podání (týká se hry dvojic a trojic, pokud nejsou oba kroužky odhozeny současně a to ihned po signálu rozhodčího – úmyslné taktizování), rozhodčí hru přeruší a viníka napomene. Při opětovném porušení tohoto pravidla v bezprostředně následujícím podání udělí rozhodčí trestný bod (soupeř získává bod).

  3. Hráč může chytat a odhazovat kroužek také mimo hřiště.