6.1. Body se získávají nebo ztrácejí za každou chybu, bez ohledu na to, kdo podával (neexistují ztráty).

6.2. Zápasy ringo se hrají do 15-ti bodů s tím, že k vítězství je zapotřebí rozdílu minimálně 2 bodů, tj. alespoň 15:13. Pokud je dosaženo rozdílu jen jednoho bodu (15:14), hra pokračuje do dosažení rozdílu 2 bodů nebo končí dosažením 17-tého bodu.

6.3. Změna stran hřiště následuje, jakmile jedna ze stran získá 8-mý bod, avšak až po dokončení hry i s druhým kroužkem (tzn. při výsledku 9:7).

6.4. Hráč, který kroužek hodil do autu nebo do sítě, ztrácí bod.

6.5. Hráč, jehož kroužek se při odhození směrem dolů dotkl sítě, ztrácí bod.

Komentář k pravidlu 6:

    1. Kroužek, který během dopadu zasáhl čáru (u rozkládacího hřiště se zatřepe lajna) je hodnocen jako dobrý.

    2. Při opomenutí změny stran či podání nechá rozhodčí výměnu dohrát, bodový stav platí a změna stran či podání se provede dodatečně.