5.1. Rozhodčí jsou první a druhý. Žádný z obou rozhodčích by neměl být ve vztahu k některému z hráčů a oba rozhodčí musí být naprosto nestraní. Pokud nestrannost rozhodčích nelze zajistit, musí se obě strany před utkáním na rozhodčích dohodnout. První a druhý rozhodčí mají při hře stejná práva a jejich rozhodnutí mají stejnou váhu.

5.2.První rozhodčí zejména provádí tyto činnosti:

 1. před utkáním schválí regulérnost hřiště, sítě, hracích kroužků a obuvi hráčů,

 2. rozhoduje o dosažení bodů,

 3. rozhoduje při situacích u středové čáry,

 4. pohybuje se dle možnosti zády ke slunci (světlu),

 5. zřetelně a hlasitě signalizuje podání, střídání na podání, střídání stran a ukončuje utkání

 6. má právo rozhodovat o všem, co není výslovně uvedeno v pravidlech.

5.3.Druhý rozhodčí provádí zejména tyto činnosti:

 1. dohlíží nad regulérností podání na své polovině,

 2. hlásí průběžně stav utkání,

 3. signalizuje auty,

 4. dohlíží nad regulérností letu kroužku,

 5. vede zápis o utkání.

5.4. Řešení sporných situací:

 1. pokud se všichni hráči na hřišti při řešení sporných situací shodnou, rozhodčí jejich názor je povinen akceptovat,

 2. pokud rozhodčí rozhodnou rozdílně, bod se nezapočítává (tzv. „mrtvý kroužek“),

 3. rozhodčí nesmí rozhodnout o kroužku, který neviděl,

 4. pokud některý z rozhodčích je nejistý v rozhodnutí, sejdou se rozhodčí u středové čáry a bez účasti hráčů i diváků se dohodnou.

5.5. Postavenírozhodčích:

v závislosti na směru světla (zejména pozici slunce) znázorňuje obr. 5

Obr. 5 – postavení rozhodčích

Komentář k pravidlu 5:

  1. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí na pokyn pořadatele k utkání, mohou se hráči na pokyn pořadatele dohodnout na náhradních rozhodčích. Tito pak mají stejná práva a povinnosti jako delegovaní rozhodčí.

  2. Dostaví-li se delegovaní rozhodčí po čekací době k utkání, které zahájili a řídí náhradní rozhodčí, převezmou delegovaní rozhodčí po zjištění všech skutečností neprodleně řízení utkání.

  3. Před utkáním dvojic či trojic se rozhodčí přesvědčí, zda má dobře slyšitelnou píšťalku, případně hráče seznámí s jinou zřetelnou signalizací.