4.1. Hraje se v těchto oficiálních kategoriích:

   • jednotlivci ženy

   • jednotlivci muži

   • dvojice ženy

   • dvojice muži

   • smíšené dvojice

   • smíšené trojice (dva muži a jedna žena nebo naopak)

4.2. Jednotlivci hrají jedním kroužkem, zbývající kategorie dvěma kroužky.

4.3. Hráči nesmí nastoupit na utkání v kopačkách s kolíky (ani gumotextilové) ani v podobné sportovní obuvi (atletické tretry s hroty apod.).

4.4. Čekací doba pro hráče k nástupu k utkání je 3 minuty od vyhlášení zápasu rozhodčím.

Komentář k pravidlu 4:

 1. První rozhodčí je povinen zkontrolovat před zahájením utkání obuv všech hráčů.

 2. Pokud se hráč nedostaví v limitu k utkání, prohrává kontumačně 0:15. Body, které ale hráč získal v předcházejících utkáních se započítávají a odehrané zápasy se neanulují!