3.1. Ringo se hraje gumovým (pryžovým) kroužkem uvnitř dutým o hmotnosti 165 g (tolerance 5 g) a o rozměrech: vnější průměr 170 mm, vnitřní průměr 114 mm a šířka kroužku 28 mm s tolerancí 2 mm (viz obr. 4).

 

Obr. 4 – rozměry kroužku

3.2. Barva kroužku muší být kontrastní, nejlépe modrá a červená (kroužek může být i žíhaný).

3.3. Kroužek musí mít otvor, kterým může volně unikat nebo být nasáván vzduch.

Komentář k pravidlu 3:

  1. Kroužky používané ve všech oficiálních soutěžích musí být schválené Českým klubem ringa.

  2. První rozhodčí musí před utkáním ověřit zda jsou kroužky regulérní. Rovněž během utkání nebo na žádost hráčů rozhoduje o regulérnosti kroužků.