1. Rozměry

Pro hru ringo se využívá

  1. klasická volejbalová síť; šířka –1 m, délka – 9,50 m, oka se stranou 10 cm

  2. lanko opatřené vlaječkami (obr. 3)

  3. jiná síť minimální šíře 15 cm, opatřená nahoře páskou.

    Obr. 3 – lanko se vlaječkami

    1. Stojany

Stojany nesoucí a vypínající síť nesmí zasahovat do hřiště.

Komentář k pravidlu 2:

  1. Výška sítě se měří před střetnutím a vždy, kdy je třeba. Měří se uprostřed hřiště. Celá síť musí být dobře napnutá.

  2. Vlaječky u rozkládacího hřiště musí být pevně připevněny k lanku (přišity).

  3. Pokud stojany neumožňují dodržet předepsanou výšku sítě, musí pořadatel zajistit stejné podmínky pro všechny hráče.