1. Kontumační výsledek je stanoven na 15:0. Všechny výsledky z předcházejících zápasů se započítávají.

  2. Nasazování hráčů: a) 6-ti do 2 skupin skupina A – 1,4,6 skupina B – 2,3,5 b) 12-ti do 4 skupin skupina A – 1,5,12 skupina B – 4,8,9 skupina C – 3,7,10 skupina D – 2,6,11

  3. Určování pořadí: O pořadí ve skupině vždy rozhoduje: a) celkový počet vítězství ve skupině (počet bodů) b) vzájemné utkání (pokud 2 mají stejný počet bodů) c) vzájemná utkání z užší tabulky (pokud 3 a více) d) vyšší počet plusových bodů z užší tabulky e) skóre z celkové tabulky f) vyšší počet plusových bodů z celé tabulky g) nový zápas. Skóre je rozdíl mezi získanými a ztracenými body v tabulce (plusové mínus mínusové).

  4. Protesty se podávají a řeší před ukončením zápasu, kterého se týkají.

  5. Zákaz kouření – platí pro všechny hráče, rozhodčí a další účastníky na sportovišti. Porušení tohoto pravidla znamená pro hráče napomenutí (žlutá karta).

  6. Nesportovní chování – za hrubé urážky vůči soupeři či rozhodčímu a za vědomé kopnutí do kroužku je hráč potrestán napomenutím (žlutá karta).

  7. Diskvalifikace hráče (červená karta) – za dvě napomenutí (žluté karty). O diskvalifikaci rozhoduje vždy hlavní rozhodčí turnaje na návrh prvního rozhodčího zápasu.

  8. Tyto sportovní pravidla jsouzávazná pro všechny soutěže, které vyhlašuje nebo zaštiťuje Český klub ringa.

  9. Změny pravidel schvaluje Český štáb ringa na návrh Komise rozhodčích Českého klubu ringa.