1. V kategorii dvojic a trojic při hře se 2 kroužky jsou povoleny pouze dvě vysoké výměny (bezprostředně za sebou). Třetí výměna musí být útočná.

    2. V kategorii dvojic při hře s 1 kroužkem se hra ukončuje po chycení 2 vysokého hodu (bezprostředně za sebou) – povelem rozhodčího „Pasivní hra!“.

    3. Pokud se utkání protahuje (zpravidla trvá déle než 10 minut) může rozhodčí urychlit utkání nařízením tzv. „zkrácené hry“. Od tohoto povelu je hra s 1 kroužkem omezena jen na dokončení akce (jeden hod). Pokud není tímto hodem dosaženo bodu, hra je ukončena a pokračuje podáním se 2 kroužky.

Komentář k pravidlu 17:

  1. Družstvo, jehož hráč při třetí výměně opět hodí vysoký kroužek a tento je na druhé straně soupeřem zpracován, je potrestáno ztrátou bodu (rozhodčí bod započítá až po dopadu nebo po zpracování kroužku). Pokud je ovšem tímto hodem získánbod, pak platí!