1. Není dovoleno hráčům přesáhnout jakoukoliv částí těla středovou čáru hřiště, ani se jí dotknout.

    2. Hráč nesmí při hodu přesáhnout rukou nad sítí.

Komentář k pravidlu 16:

  1. Toto pravidlo nesmí v průběhu hry porušit žádný z hráčů.

  2. Rovina vymezená středovou čárou a sítí (tzv. „skleněná zeď“) platí i v prodloužení na obě strany ven z hřiště.