1. Není dovoleno se dotknout kroužkem drženým v ruce jakékoliv části svého těla, těla spoluhráče, hřiště nebo sítě.