1. Pohyb ruky držící kroužek musí být plynulý. Pokud začne pohyb ruky s kroužkem směrem vpřed (k síti) musí pokračovat stále vpřed až do okamžiku odhození kroužku (je zakázáno „naznačování“).

    2. Klamání tělem nebo volnou rukou je dovoleno.

    3. Před hodem je povolen jeden nápřah.