1. Při hře s 1 kroužkem je čas držení kroužku hráčem omezen 5-ti sekundami, které rozhodčí začne počítat ve chvíli, kdy usoudí, že hráč s kroužkem pasivně stojí a zdržuje tak hru.

    2. Při hře se 2 kroužky je čas držení kroužků omezen 5-ti sekundami, které rozhodčí začne počítat ihned, jakmile jsou oba kroužky v klidu v držení hráčů.

Komentář k pravidlu 13:

  1. Čas počítá první rozhodčí. Po povelu „Čas!“ následuje v sekundových intervalech počítání do 5-ti (1-2-3-4-5), přičemž oba kroužky musí být odhozeny dříve než zazní první písmeno ze slova „Pět!“.

  2. Rozhodčí nesmí přerušit počítání času, dokud nejsou odhozeny oba kroužky.