1. Kroužek lze chytat na místě, ve výskoku, v běhu, skokem za zem.

  2. Při uchopení kroužku ve výskoku se smí hráč do okamžiku odhození kroužku učinit 2 kontakty se zemí (dotknout nohou maximálně 2x země).

  3. Uchopí-li hráč kroužek v běhu směrem k síti, může s ním udělat maximálně 3 brzdící kroky, než se zastaví (nesmí protahovat kroky směrem k síti). Kroužek může odhodit v průběhu uvedených brzdících kroků nebo po úplném zastavení.

  4. Po uchopení kroužku skokem či pádem na zem se může hráč napřed klidně postavit čelem k síti a potom kroužek odhodit. Přední noha hráče přitom nesmí být blíže k síti, než měl hráč těžiště těla.

  5. Před odhozením kroužku může hráč použít kroku a výkroku jen po akcích, kterým nepředcházel pohyb vpřed směrem k síti. Pokud ano, má hráč povolen před odhozením kroužku jen výkrok (před došlápnutím nohy musí být kroužek odhozen).

Komentář k pravidlu 12:

 1. Při chytání kroužku směrem do boku, které je zakončeno předšlápnutím směrem k síti, je toto předšlápnutí hodnoceno jako akce směrem k síti a hráč má před odhozením k dispozici jen výkrok.

 2. Před odhodem nebo během odhodu smí hráč zadní nohou maximálně přinožit, ale nesmí jí předšlápnout.

 3. Při všech akcích směrem dozadu počet kroků či kontaktů se zemí není limitován!