1. Kroužek lze chytat jednou rukou, odhodit se však musí stejnou rukou do které byl chycen. Přeložení kroužku z jedné ruky do druhé znamená ztrátu bodu.
    2. Je zakázáno nahrávat spoluhráči nebo sobě.

    3. Vypadne-li hráči kroužek z dlaně, může jej chytat on nebo jeho spoluhráč ještě jednou libovolnou rukou. Více než 2 dotyky kroužku jedením družstvem znamenají ztrátu bodu.

    4. Současné chycení kroužku dvěma spoluhráči je povoleno.

    5. Při chytání kroužku musí kroužek zůstat v kontaktu alespoň s jedním prstem (je zakázáno „navlečení kroužku“).