1. Kroužek musí vždy rotovat kolem své osy (napodobovat let disku).

    2. Při odhození nesmí kroužek letět v pozici kolmo k zemi a na plocho ve směru letu – tzv. „sekera“ (ani se kolmé poloze blížit) viz obr. 6.

    3. Kroužek musí letět na soupeřovu stranu nad sítí a to v prostoru nad středovou čarou („mezi anténkami“).

    4. Při srážce 2 kroužků hozených z  protilehlých stran se body nezapočítávají a rozhodčí nařídí nové podání s oběma kroužky.

Obr. 6 – Let kroužku (pohled shora)

Komentář k pravidlu 10:

  1. Při letu se krouže může chvět nebo komíhat, ale nesmí dělat kotouly (tj. dokončit obrat přes osu o 180 stupňů).

  2. Pro posouzení pravidla „sekery“ je směrodatný jen okamžik, kdy kroužek opustil ruku hráče.

  3. Při letu se kroužek nesmí dotknout stojanu ani anténky.

  4. Porušení kteréhokoliv bodu tohoto pravidla znamená vždy ztrátu bodu.