Hrací plocha, její úprava a názvosloví musí odpovídat následujícímu plánku (viz obr. 1) a ustanovením.

Obr. 1 – Hřiště

  1. Rozměry

Hrací plocha musí mít tvar obdélníka, rozděleného sítí (lankem s vlaječkami), se základními rozměry (v závorce výška sítě):

 1. kategorie dospělých (otevřená kategorie)

8 x 18 m (243 cm) – jednotlivci muži, ženy

9 x 18 m (243 cm) – dvojice, smíšené trojice

 1. mladší věkové kategorie

6 x 12 m (200 cm) – do 12 let (žactvo)

8 x 16 m (243 cm) – 13 až 15 let (kadeti)

1.2. Hrací plocha

Hrací plocha musí být rovní. Pokud se hraje v tělocvičně, výška stropu musí být nejméně 6 m.

Hřiště musí být umístěno tak, aby hráče světlo (slunce) neoslňovalo.

  1. Čáry

Hřiště je vyznačeno 2-5 cm širokými světlými (nejlépe bílými) namalovanými nebo textilními čarami.

Hřiště musí být umístěno nejméně 1 m od všech překážek.

Komentář k pravidlu 1:

 1. První rozhodčí se před utkáním přesvědčí, zda jsou dodrženy rozměry hřiště, tvar hřiště. V případě, že zjistí závady, nařídí, aby byly pořadatelem odstraněny. Všechny čáry musí být vidět z každého místa hřiště.

 2. Nejlépe je pro ringo vhodná travnatá rovná plocha nebo palubovka. Veškeré cizí předměty musí být před zahájením odstraněny. Rozhodčí hru nezahájí, zjistí-li, že stav hrací plochy neumožňuje regulérní hru nebo, že by mohl přivodit zranění nebo úraz. Proto rovněž u rozkládacích hřišť musí být všechny vypínací kolíky (obr.2) zatlučeny do země a s textilními čarami musí být propojeny gumovými spojkami. Ty zajišťují napnutí čar a zároveň zabraňují pádům při zakopnutím hráče o čáru.

  Obr.2 doporučený tvar a rozměry vypínacích kolíků

 3. Čáry ohraničující hrací plochu patří k hřišti, které vymezují. Proto zadní a postranní čáry jsou součástí hrací plochy a dopad kroužku na ně je hodnocen jako dopad do hřiště. Výjimkou je středová čára, která spolu se sítí vytyčuje tzv. „skleněnou stěnu“, které se hráči nesmí dotknout žádnou částí těla a to i v prodloužení. Také dopad kroužku na středovou čáru je hodnocen jako chyba. Žádná z čar u rozkládacího hřiště nesmí být překroucena.