Ringo jako takové bylo založeno v Polsku v roce 1959 Wlodzimierzem Strzyewskim jako doplňkový sport šermíře. Strzyzewski, který byl kapitánem polského reprezentačního družstva šermířů, se nemohl zúčastnit přípravného tábora před mistrovstvím světa. Snažil se nějakým jiným sportem šerm nahradit. Jako šermíř potřeboval nahrazovat útoky soupeře, na něž by musel bezprostředně reagovat. Míčové hry se mu zdály nebezpečné, mohlo dojít ke střetu s protihráčem a ke zranění. Proto vymyslel ringo jako náhradu souboje. Postupem času se z této „náhrady“ stal samostatný sport, který se v Polsku začal prudce rozvíjet. Ringo se v Polsku dostalo až do osnov pro výuku na základních školách a stalo se hlavním sportem polské mládeže (harcerů).

Samotný název – ringo – vznikl až v roce 1968, kdy Strzyzewski byl jako novinář polské agentury Interpress na olympijských hrách v Mexiku. Snažil se zde o propagaci ringa, která byla velmi úspěšná. Protože bylo pro Mexičany obtížné vyslovovat stále jméno Strzyzewski, začali mu říkat Mr. Ringo (ringo tzn. kruh, kroužek). A tak se zrodil název nového neznámého sportu.

Podobnými sporty jako je ringo jsou deck tenis (palubový tenis) a ring volleyball (kroužková přehazovaná). Není známo, kdy tyto sporty byly založeny. Jisté však je, že ať už z nich Strzyzewski vycházel nebo ne, je považován za zakladatele ringa, protože byl první, kdo dal tento sport patentovat. Deck tennis byl původně vymyšlen jako hra pro námořníky na palubách lodí. Je nenáročný na plochu hřiště, vybavení i společný předmět boje – kroužek. Ring volleyball je pouhou obměnou přehazované přes síť, tedy volejbalu. Společným předmětem je opět kroužek, který je užíván místo míče.

Důkazem toho, že obdobná hra jako ringo byla známa i u nás, je dopis Miroslava Čecha z Písku, který reagoval na článek o ringu uvedený v Mladé frontě. Článek ho zaujal, protože již v roce 1933 hráli podobnou hru na plovárně ve městě Broumově (okres Náchod) nejméně na 10 hřištích. Hrával ji ještě v pozdějších letech se členy své rodiny na improvizovaných hřištích. Píše, že si již přesně nepamatuje název hry, snad jí říkali německy Ring-spiel. Ve svém dopise Miroslav Čech uvedl i několik poznámek ke hře a hřišti.

Ringo jako takové bylo založeno v Polsku v roce 1959 Wlodzimierzem Strzyewskim jako doplňkový sport šermíře. Strzyzewski, který byl kapitánem polského reprezentačního družstva šermířů, se nemohl zúčastnit přípravného tábora před mistrovstvím světa. Snažil se nějakým jiným sportem šerm nahradit. Jako šermíř potřeboval nahrazovat útoky soupeře, na něž by musel bezprostředně reagovat. Míčové hry se mu zdály nebezpečné, mohlo dojít ke střetu s protihráčem a ke zranění. Proto vymyslel ringo jako náhradu souboje. Postupem času se z této „náhrady“ stal samostatný sport, který se v Polsku začal prudce rozvíjet. Ringo se v Polsku dostalo až do osnov pro výuku na základních školách a stalo se hlavním sportem polské mládeže (harcerů).

Samotný název – ringo – vznikl až v roce 1968, kdy Strzyzewski byl jako novinář polské agentury Interpress na olympijských hrách v Mexiku. Snažil se zde o propagaci ringa, která byla velmi úspěšná. Protože bylo pro Mexičany obtížné vyslovovat stále jméno Strzyzewski, začali mu říkat Mr. Ringo (ringo tzn. kruh, kroužek). A tak se zrodil název nového neznámého sportu.

Podobnými sporty jako je ringo jsou deck tenis (palubový tenis) a ring volleyball (kroužková přehazovaná). Není známo, kdy tyto sporty byly založeny. Jisté však je, že ať už z nich Strzyzewski vycházel nebo ne, je považován za zakladatele ringa, protože byl první, kdo dal tento sport patentovat. Deck tennis byl původně vymyšlen jako hra pro námořníky na palubách lodí. Je nenáročný na plochu hřiště, vybavení i společný předmět boje – kroužek. Ring volleyball je pouhou obměnou přehazované přes síť, tedy volejbalu. Společným předmětem je opět kroužek, který je užíván místo míče.

Důkazem toho, že obdobná hra jako ringo byla známa i u nás, je dopis Miroslava Čecha z Písku, který reagoval na článek o ringu uvedený v Mladé frontě. Článek ho zaujal, protože již v roce 1933 hráli podobnou hru na plovárně ve městě Broumově (okres Náchod) nejméně na 10 hřištích. Hrával ji ještě v pozdějších letech se členy své rodiny na improvizovaných hřištích. Píše, že si již přesně nepamatuje název hry, snad jí říkali německy Ring-spiel. Ve svém dopise Miroslav Čech uvedl i několik poznámek ke hře a hřišti.